Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2030 – fiszka projektowa1. Tytuł zadania / przedsięwzięcia / projektu :

2. Miejsce realizacji, lokalizacja

3. Charakterystyka i zakres projektu

a. Opis stanu istniejącego, problemy, do których rozwiązania przyczyni się realizacja projektu (2-3 zdania)
b. Działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu (2-3 zdania)
c. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (2-3 zdania)

4. Planowany termin realizacji projektu

5. Szacunkowa wartość projektu