ANKIETA MIESZKAŃCY1. Jak często kupuje Pan/i produkty w obszarze Rozwadowa? (Można udzielić jednej odpowiedzi.)

  
         
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Raz w miesiącu
Rzadziej niż raz w miesiącu


2. Jakiego typu produkty Pana/Pani kupuje w obszarze Rozwadowa? (dowolna liczba odpowiedzi)Produkty spożywcze
Chemie gospodarczą
Odzież
Buty
Zabawki dla dzieci
Książki


3. Z jakiego typu usług Pana/Pani korzysta w obszarze Rozwadowa? (dowolna liczba odpowiedzi)Fryzjer
Pralnia chemiczna
Usługi edukacyjne np.: prywatne przedszkole, kursy językowe itp.
Rozrywka np.: pub, bar itp
Usługi gastronomiczne
Pośrednictwo finansowe
Ochrona zdrowia: prywatna przychodnia zdrowia, dentysta itp.
Naprawa odzieży, butów
Napraw sprzętu AGD
Usługi rzemieślnicze


4. Jak często korzysta Pan/i z usług w obszarze Rozwadowa? (Można udzielić jednej odpowiedzi.)         
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Raz w miesiącu
Rzadziej niż raz w miesiącu


5. Ile pieniędzy miesięcznie (w przybliżeniu) przeznacza Pan/i na zakupy w obszarze Rozwadowa? (Można udzielić jednej odpowiedzi.)         
Poniżej 100 zł
101 – 200 zł
201 – 400 zł
401 – 600 zł
Powyżej 600 zł
Nie wiem


6. Ile pieniędzy miesięcznie (w przybliżeniu) przeznacza Pan/i na usługi w obszarze Rozwadowa? (Można udzielić jednej odpowiedzi.)         
Poniżej 100 zł
101 – 200 zł
201 – 400 zł
401 – 600 zł
Powyżej 600 zł
Nie wiem


7. Co skłoniłoby Panią do częstszego robienia zakupów w obszarze Rozwadowa (Można udzielić dwóch odpowiedzi.)Szersza oferta
Wyższa jakość oferty
Korzystniejsze godziny otwarcia
Większa dostępność sklepów i usługodawców
Łatwiejszy dojazd do Rozwadowa


8. Czy oferta handlowa i usługowa Rozwadowa w jakiś sposób różni się od oferty w innych częściach miasta?         

Oferta jest szersza

tak nie nie wiem

Oferta jest korzystniejsza jakościowo

tak nie nie wiem

Godziny otwarcia są korzystniejsze

tak nie nie wiem

Ofertę wyróżnia większa dostępność sklepów i usługodawców

tak nie nie wiem

Ofertę cechuje łatwiejszy dojazd do Rozwadowa

tak nie nie wiem
         


9. Jakich miejsc i form aktywności brakuje na terenie Rozwadowa? (dowolna liczba odpowiedzi)Miejsc spędzania wolnego czasu - świetlice, kluby itp.
Organizacji wpływających na aktywność społeczną (organizacje pozarządowe, grupy nieformalne itp.)
Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Imprez integrujących społeczność
Punktów małej gastronomii oraz handlu
Placówek opieki medycznej
Miejsc wsparcia osób z problemami społecznymi


10. Jakich miejsc handlowo-usługowych brakuje na rynku w Rozwadowie (dowolna liczba odpowiedzi)Restauracji
Kawiarni
Pubów, barów
Fryzjer
Kosmetyczka
Punkt ksero
Fotograf
Kwiaciarnia
Serwis telefonów komórkowych
Usługi finansowe
Usługi krawieckie
Szewc
Kaletnik
Piekarnia
Sklep spożywczy
Antykwariat
Księgarnia
Usługi rzemieślnicze


11. Co należy Pani/Pana zdaniem zrobić, żeby Rozwadów stał się miejscem atrakcyjnym do robienia zakupów i spędzania czasu wolnego? Proszę wskazać maksymalnie 1 najważniejszą rzecz/działanie, od którego Pani/Pana zdaniem należy zacząć.

12. Metryczka       

Płeć

kobieta mężczyzna

Przedział wiekowy

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 i więcej Brak odpowiedzi

Wykształcenie

wyższe średnie, policealne, techniczne zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe

Miejsce zamieszkania

Rozwadów Osiedle Piaski Osiedle Charzewice Inna cześć Stalowej Woli