Nabór projektów w ramach aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowej Soli na lata 2016-2023”

  

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Nowa Sól na lata 2016-2023”.
Zapraszamy do współpracy!

Formularze projektów można składać do 20.01.2020 r.Rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym na mieszkańców.1. Nazwa projektu

  
    
    
  

2. Nazwa wnioskodawcy


    
    

  

3. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu


    
    

4. Cel ogólny (cele) projektu


    
    

5. Zakres realizowanego zadania


    
    

6. Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji (adres)


    
    

7. Szacowana (orientacyjna) wartość projektu


    
    

8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.