Nabór projektów rewitalizacyjnych

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Mlynary 2020+

  

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Mlynary 2020+, bazując na wskazanym obszarze rewitalizacji zapraszamy do złożenia elektronicznego formularza z propozycjami przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Zapraszamy do współpracy!

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

mgr Marek Stanisław Misztal

Formularze projektów można składać do 10.08.2018 r.Rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym na mieszkańców.OBSZAR REWITALIZACJI
1. Nazwa projektu

  
    
    
  

2. Nazwa wnioskodawcy, podmiot realizujący


    
    

  

3. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu np. Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, wskazanie właściwych wzorców zachowań


    
    

4. Cel ogólny (cele) projektu
np. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.


    
    

5. Zakres realizowanego zadania


    
    

6. Szacowana (orientacyjna) wartość projektu


    
    

7. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji